Calendar of אירועים

א א

ב ב

ג ג

ד ד

ה ה

ו ו

ש ש

0 אירועים,

0 אירועים,

1 אירוע,

-

ביקור קהילתי ביורט בירושלים והרצאה מפי חברתנו ד"ר יעל שטיין

1 אירוע,

-

שיעור הרב עדה (בזום)

0 אירועים,

1 אירוע,

-

קבלת שבת

1 אירוע,

-

שחרית לשבת

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

1 אירוע,

-

שיעור הרב עדה (בזום)

1 אירוע,

"אירוע גאווה" תנועתי בהר-אל

1 אירוע,

-

קבלת שבת

1 אירוע,

-

שחרית לשבת

1 אירוע,

-

קונצרט לכבוד החזן פרופ' אליהו שלייפר

0 אירועים,

0 אירועים,

1 אירוע,

-

שיעור הרב עדה (בזום)

0 אירועים,

1 אירוע,

-

קבלת שבת

2 אירועים,

-

שחרית לשבת

-

הרצאה מוזיקלית לאחר התפילה

1 אירוע,

0 אירועים,

2 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

1 אירוע,

-

קבלת שבת

1 אירוע,

-

שחרית לשבת

0 אירועים,

0 אירועים,

1 אירוע,

0 אירועים,

0 אירועים,

1 אירוע,

-

קבלת שבת

1 אירוע,

-

שחרית לשבת

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן