Calendar of אירועים

א א

ב ב

ג ג

ד ד

ה ה

ו ו

ש ש

5 אירועים,

-

הדלקת נר שמיני באירוע מעורבות חברתית בקהילה

3 אירועים,

2 אירועים,

3 אירועים,

-

נביאי ישראל – תורתם ואישיותם

1 אירוע,

3 אירועים,

-

הרצאה לאחר התפילה

2 אירועים,

1 אירוע,

1 אירוע,

2 אירועים,

2 אירועים,

-

נביאי ישראל – תורתם ואישיותם

2 אירועים,

2 אירועים,

2 אירועים,

1 אירוע,

1 אירוע,

2 אירועים,

2 אירועים,

-

נביאי ישראל – תורתם ואישיותם

1 אירוע,

2 אירועים,

3 אירועים,

1 אירוע,

1 אירוע,

2 אירועים,

2 אירועים,

-

נביאי ישראל – תורתם ואישיותם

1 אירוע,

2 אירועים,

3 אירועים,

1 אירוע,

1 אירוע,

2 אירועים,

2 אירועים,

-

נביאי ישראל – תורתם ואישיותם

1 אירוע,

2 אירועים,

3 אירועים,

-

הרצאה לאחר התפילה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן