חגי תשרי תשע"ט

הזמנה לתפילות חגי תשרי תשע"ט
בקהילת הר-אל
:

רחוב שמואל הנגיד 16 
מרכז ירושלים (ליד בית האמנים) 

ראש השנה

ערבית א' ראש השנה,  יום א' 9.9.18,  בשעה 18:00,  בהשתתפות מקהלת הר-אל ובליווי פסנתר.
דרשנית: רב הקהילה עדה זבידוב.

שחרית א' ראש השנה, יום ב' 10.9.18, בשעה 09:30,  בהשתתפות מקהלת הר-אל ובליווי פסנתר.  
דרשנית: הרב נעמה קלמן, דיקנית היברו יוניון קולג' ירושלים.

שחרית ב' ראש השנה, יום ג' 11.9.18 – "חג בבית": ביקור הרב עדה, החזן אבן ונציגי הקהילה בבתי חברות וחברי קהילה שנבצר מהם להגיע לבית הכנסת, כולל תקיעת שופר. לא תתקיים תפילת שחרית בבית הכנסת.

יום כיפור

כל נדרי וערבית, יום ג'  18.9.18, בשעה 18:15.  דרשנית: רב הקהילה עדה זבידוב.
לאחר התפילה יתקיים לימוד (בעברית) עם הרב עדה.        
שחרית, יום ד'  19.9.18, בשעה 09:30
מנחה והזכרת נשמות בשעה 16:45
נעילה בשעה 18:00

תפילות ערבית, מנחה ונעילה בהשתתפות מקהלת הר-אל ובליווי פסנתר.

* ליווי המקהלה והפסנתר בתפילות ראש השנה ויום כיפור בחסותה הנדיבה של "החברה לרפורמה קלאסית", ארה"ב

חג סוכות

ערבית, יום א'  23.9.18,  בשעה 18:00. דרשנית: רב הקהילה עדה זבידוב.

שחרית, יום ב'  24.9.18, בשעה 09:30, כולל נטילת לולב ובליווי פסנתר.
דרשן: החזן פרופ' אליהו שלייפר.
קידוש ב"סוכה פתוחה" לאחר התפילה.

שמחת תורה והקפות

ערבית, יום א'  30.9.18, בשעה 18:00, כולל הקפות עם דגלים שיוויוניים.

שחרית, יום ב' 1.10.18, בשעה 09:30, כולל הקפות עם דגלים שיוויוניים וסדר הזכרת נשמות.

הקפות שניות שוויוניות, יום ב', 1.10.18, בשעה 20:00, במתחם התחנה הראשונה.

התפילות בישיבה משותפת לנשים וגברים, בהנחיית הרב עדה זבידוב והחזן אבן כהן  ובליווי כלי נגינה.

קהילת הר-אל מאחלת שנה טובה לכל עם ישראל!