שותפים לדרך

קהילת הר-אל היא ותיקת הקהילות הרפורמיות בישראל. ארגוני הגג שלה הם התנועה הרפורמית בישראל והאיגוד העולמי ליהדות מתקדמת.  הקהילה גם שותפה עם המרכז הרפורמי לדת ומדינה ועם "דומים" – הזרוע התנועתית לפיתוח יחסי ישראל-תפוצות.  להלן הקישוריות לארגונים אלה:

התנועה הרפורמית בישראל

האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת

המרכז הרפורמי לדת ומדינה

דומים

 

בנוסף, מקיימת הר-אל קשרים נרחבים עם קהילות יהודיות בעולם – ארה"ב ואירופה, ומארחת באופן קבוע אורחים, יחידים וקבוצות מחו"ל. להלן הקישוריות לקהילות המקיימות קשרים עם הר-אל:

Congregation Emanu-El of the City of New York

Congregation of Reform Judaism (Orlando, Florida)

Temple B'nai Shalom (Fairfax Station, Virginia)

Temple Beth Am (Miami, Florida)

Temple Jeremiah (Northfield, Illinois)