פרסומים ודיסקים

פרסומי הקהילה

במהלך שנות קיומה הוציאה הקהילה לאור פרסומים שונים על תולדות הר-אל וההיסטוריה שלה: פרסום במלאות שלושים שנה לקהילה, "ספר היובל" – במלאות חמישים שנה לקהילה, ופרסום לתיעוד חגיגות היובל.

בשנת 2015 הוציאה הקהילה לאור אוסף מיוחד של תפילות – "בהדרת קודש". באוסף תפילות מתורגמות מאנגלית, מסידור התפילה Union Prayer Book Sinai Edition, כולל עיטורים של אמנים חברי הקהילה –  דוד רקיע ז"ל ומוטקה בלום יבדל"א. 

 

דיסקים של החזן אבן כהן

        ניתן לרכוש דיסקים של החזן אבן כהן דרך "צור קשר":

  • דיסק "שבת שבלב" – שירים וניגונים מקבלת שבת בקהילה.
  • דיסק "ושמחת בחגך" – שירים וניגונים של הרגלים, בהשתתפות
    החזן פרופ' אליהו שלייפר, מורו של החזן אבן.